Felhasználási Feltételek

A rendszer igénybevételével Ön, mint Felhasználó elfogadja, hogy egyetért és tudomásul veszi a jelen felhasználási feltételeket.

Szolgáltató

MasterMedia Hungary Zrt.

Adószám: 12399390-2-13

Cégjegyzékszám: 13-10-041847

Email: info[kukac]munkaportal.hu

Általános rendelkezések

Az álláshirdetésekben nem szerepelhet olyan tartalom, amely:

– jogszabályba ütközik, illetve ennek gyanúja felmerül;

– MLM hálózatra, online-, internetes munkákra vonatkozik;

– indokolatlanul hiányos tartalmú vagy nem nyújt kellő információt az álláshirdetés mibenlétéről, a valóságnak vélhetően nem megfelelő adatokat tartalmaz;

– szerzői jogokat, személyhez fűződő jogokat, kegyeleti jogot, valamint személyes adatok védelméhez való jogokat sért;

– erotikus munkát, potencianövelő szereket népszerűsítő vagy hasonló tartalmú, pornográf, szexuális szolgáltatás igénybe vételének előmozdítására, szexuális ingerkeltésre irányul (ideértve az olyan emeltdíjas távközlési szolgáltatás reklámját, mely szexuális ingerkeltésre irányul);

– spam hirdetésnek minősül.

A Felhasználók jogai és kötelezettségei

– a Felhasználó tudomásul veszi , hogy a webhelyen elhelyezett adatok, anyagok, információk tartalmáért a felhasználó kizárólagos felelősséggel tartozik, valamint az illegális tartalmú hirdetések feladása hatósági eljárást vonhat maga után;

– tilos ezen tartalmak bármilyen eszközzel és/vagy formában történő másolása, átvétele, adatbázisban történő tárolása, letölthetővé tétele illetve minden egyéb felhasználási formája a tartalomnak a Szolgáltató írásos beleegyezése nélkül;

– a Felhasználó elfogadja, hogy a munkaportal.hu rendszere automatikus tájékoztató üzeneteket küld a hirdetésfeladáshoz használt e-mail címére bizonyos, a hirdetésével kapcsolatos információval kapcsolatosan;

A Szolgáltató jogai és kötelezettségei

– a Szolgáltató jogában áll, hogy a fenti előírásokba ütköző hirdetéseket a Felhasználó előzetes értesítése nélkül törölje, vagy a Felhasználó hozzáférését az oldalhoz bármikor korlátozza;

– a Szolgáltató nem köteles ellenőrizni az általa továbbított, tárolt, hozzáférhetővé tett információ tartalmát, továbbá nem köteles olyan tényeket vagy körülményeket keresni, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak;

– a Szolgáltató tiszteletben tartja az üzemeltetési terület államának vonatkozó jogszabályait, ennek keretében a Felhasználó előzetes értesítése nélkül jogosult alkalmazni mindazon következményeket, melyek megtétele a jogszabályoknak való megfelelőséghez szükséges és elégséges;

– a Szolgáltatással kapcsolatos jogsértések esetén a Szolgáltató a jogszabályok által megkívánt keretek között együttműködik a hatóságokkal a jogsértést elkövető személyek felelősségre vonása érdekében;

– a Szolgáltató arra törekszik , hogy a szolgáltatást folyamatosan a lehetséges legmagasabb színvonalon tartsa;

– az internetes böngészőprogramok sokféleségéből adódó hibákért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. A legnépszerűbb böngészők (Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, Opera, Internet Explorer) legfrissebb változatának használatát támogatja;

– a Szolgáltató fenntartja magának a jogot Felhasználóval szemben szolgáltatásainak szüneteltetésére vagy megszüntetésére bármilyen okból, előzetes értesítés nélkül, továbbá bármilyen változtatásra, illetve a teljes szolgáltatás átmeneti vagy teljes körű megszüntetésére;

– a Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a felhasználó által elkövetett jogsértések esetén az illetékes hatóságoknál a bejelentéseket megtegye;

–  a Szolgáltató, amennyiben a szolgáltatással kapcsolatos jogsértések miatt bírság, büntetés, vagy bármilyen más jogcímen megfizetendő összegben marasztalást szenved,  úgy a jogsértővel szemben mind a Szolgáltató által kifizetett összegek tekintetében, mind ezen túlmenően teljes kártérítési igénnyel lép fel.

Felelősség kizárása

– A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Weboldalon nyújtott (megjelentetett) Szolgáltatás tartalmi oldaláért, elsősorban annak grafikai megjelenéséért (pl.: logó, fénykép vagy szellemi alkotómunka eredménye) és nyelvtani helyességéért. Harmadik személyek bármilyen jogának Weboldalon keresztül történő szolgáltatásnyújtás általi megszegéséért kizárólag a Felhasználó vállal felelősséget. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Szolgáltatás Weboldalon keresztüli nyújtásával okozott károkért.

– A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Felhasználó felé az adott állás betöltésére alkalmas pályázó megtalálásáért, illetve annak munkaviszonyban vagy más hasonló viszonyban való megmaradásáért.

– A Szolgáltató nem vállal felelősséget a felhasználók vagy egyéb harmadik személyek Weboldal használata következtében felmerülő káráért, beleértve az elmaradt nyereséget vagy bármilyen adatvesztést.

– A Szolgáltató az Álláskeresőknek nem garantálja a megfelelő álláslehetőség megtalálását, illetve a munkaviszony vagy más hasonló viszony időtartamát.

– A Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal a bejelentkezési névvel és jelszóval történő, jogosulatlan személy által elkövetett visszaélésért, illetve az ilyen visszaélésből eredő következményes károkért, és egyéb harmadik személyek esetleges igényeiért.

Egyéb rendelkezések

– csak érvényes e-mail címmel lehet regisztrálni, majd álláshirdetést feladni a weboldalon;

– több fiók regisztrálása ugyanazon hirdetőtől nem megengedett az oldalon;

– az üzemeltető fenntartja a felhasználási feltételek bármikori változtatásának jogát, és arról a hirdetőket e-mailben tájékoztatja;

– az üzemeltető kijelenti, hogy tiszteletben tartja a regisztráció, hirdetésfeladás, a használat során tudomására jutó személyes adatokat, valamint a felhasználókra vonatkozó minden adatot, tényt és információt, és azokat bizalmasan kezeli, az adatokat az üzemeltető harmadik félnek nem adja ki;

– az üzemeltető fenntartja továbbá a hirdetések törlésének jogát ha azok kampányszerűen, többszörösen feladott hirdetések, amelyek tartalma megeggyezik, vagy hasonló.

Hirdetéfeladás

– Állást kínáló felhasználók (továbbiakban Hirdető) a weboldalon feltüntetett díj ellenében adhatják fel hirdetésüket. A hirdetés költségét a hirdetés feladásakor a Hirdető a Weboldalon keresztül, PayPal-al, banki átutalással vagy bankkártyával, forintban egyenlítheti ki.

– Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

– Weboldalunkon nem tárolunk semmilyen kártyainformációt. A hirdetésfeladást követően pénzvisszafizetésre nincs lehetőség.

– A Szolgáltató a számlát (adóügyi bizonylatot) a fizetést követően állítja ki

-A Hirdető kizárólag saját, vagy az adott állást kínáló megbízója állásajánlatát teheti közzé.

-Az álláshirdetés érvényességi ideje 30 nap. A hirdetés lejártát követően a hirdetés ismét feladható.

-Egy álláshirdetésben egy munkakör (pozíció) hirdethető meg, egy munkavégzési helyre (egy település vagy tájegység vonatkozásában).

-Egy adott álláshirdetést ugyanazon Hirdető egyidejűleg csak egyszer teheti közzé a Szolgáltatás keretein belül, és az álláshirdetés érvényességi ideje alatt a Weboldalon azonos tartalommal további álláshirdetés feladása nem engedélyezett. Amennyiben a Szolgáltató észleli, hogy ugyanaz az álláshirdetés többször is szerepel, jogosult azt valamennyi megjelenési formájában eltávolítani.

Panaszkezelési tájékoztató

A Felhasználó panasszal élhet olyan hiba esetén (a továbbiakban: Hiba), amely a szolgáltató weboldalán a részére nyújtott Szolgáltatással kapcsolatban merült fel. A szolgáltató részéről felmerülő hibának elsősorban a Megrendelésben szereplő Szolgáltatások működésképtelensége minősül, amely az azt megelőző 24 órás időszak alatt legalább 6 óráig tart. A Szolgáltató részéről felmerülő hibának nem minősül a Szolgáltatás Felhasználó általi hozzáférhetetlensége, amennyiben az ilyen hozzáférhetetlenség a Felhasználó internetcsatlakozási kieséséből vagy a Szolgáltató felelősségén kívüli tényekből ered.
A panasztétel határideje a Hiba Felhasználó általi megállapítása vagy feltételezett megállapítása napjától számított 14 nap.
A Felhasználó írásban (postán a Szolgáltató székhelyének címére vagy e-mailben az info@munkaportal.hu címre) tehet panaszt, amelyet kézbesíteni köteles a Szolgáltatónak. A Felhasználó felelősséget vállal a panaszkezelési eredmény bejelentésére, mégpedig az átvétel napjától számított 14 napon belül.

Adatvédelem

Adatkezelési útmutatónk és adatvédelmi irányelveink elolvasásához kattintson ide.

Uploading